Североизточна България

Игри

Информация за страница Североизточна България

       Много са нещата, които могат да се видят в района на Североизточна България, независимо дали говорим за природа, забележителности или други. Дори само това, че морската столица Варна се намира в тази част на страната, е достатъчно да привлече много туристи и любители на природата. Ако пък се спрем по-подробно на Добруджа, то първото нещо, което трябва да се каже за нея, е че е житницата на България. За областта се носят различни слухове и легенди, като например че е равна и безводна. Истината е, че релефът там е изключително разнообразен, а суходолията придават интересен облик. Суха река е един от водните басейни, които заслужават специално внимание поради историята си. Ако в миналото реката е била изключително пълноводна, в наши дни басейнът е по-скоро маловоден и почти пресъхнал. Вероятно на тази река е кръстен един от известните квартали в столицата София, които са крайни, но с удобен транспорт към центъра.

       Защитеното от Юнеско езеро Сребърна също се намира на територията на Североизточна България, а блатото Малък Преславец е известно с това, че около него растат множество водни лилии. По брега на Дунав между градовете Русе и Силистра се намира точно този воден басейн, както и Бръшлен – Калимок. Трудно е да дадем точно определение на тази водна област, но тя е по-скоро водна зона. В Лудогорието преди много години е могло да бъде видяно голямо разнообразие от гори и горска растителност. Това е причина за името на този район, а днес преобладават предимно земите за обработване. Въпреки това все още има запазени доста гористи обособени зони, а това предразполага за наличето на разнообразни животински видове. Насечен на много места от суходолия, релефът има предимно равнинен характер, а коритото на река Русенски Лом е едно от важните неща, неразривно свързани с този район. Естествената граница на североизточната част на страната с централната минава именно чрез коритото, а вливането на реката в Дунав започва при Русе. Умерено – континентален е характера на местния климат, а лятото е предимно дълго и сухо. Това предразполага известни трудности с евентуални градински и друг вид насаждения.

        Единствено през летния сезон е подходящо къпането в морето на района, а останалите сезони също са с характерни особености. Докато есента е мека и с красиви цветове по дърветата, то зимата е относително студена. Икономиката и търговията в Североизточна България са на високо ниво по време на османското робство, като за това съществена роля изиграва провежданата от империята политика. Първата железница Русе – Варна за пределите на България е построена именно тук, а по това време българската държава е общо третата, която съществува след тази на кан Аспарух и по-късно на Асеневци. Политиката на страната е свързана с обединяването на всички българи на Балканите в единна територия, а като резултат от това възникват многобройните войни за национално обединение. Туризмът по черноморието и земеделието в наши дни са основните отрасли, които дават облик на този район от страната. В близките големи градове се развива промишлено производство и се осигурява работна ръка на населението.

eXTReMe Tracker